15.707.000,00 HRK mikro, malim i srednjim poduzetnicima na području grada Petrinje za jačanje gospodarske aktivnosti i poboljšanje konkurentnosti. Prihvatljive aktivnosti su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđivanje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, priprema i provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen po pojedinom projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK, a najviši 1.400.000,00 HRK.