Javnim tijelima (ministarstva i agenicije), visokim učilištima i znanstvenim institutima iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) na rapolaganju 953.868.867,49 HRK za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Više o pozivu na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/