U okviru novog proračunskog razdoblja 2021.-2027. RH ima na raspolaganju preko 14 milijardi eura (u prošlom razdoblju cca 10 milijardi eura):

  • SF (Europski socijalni fond) – 1,98 milijardi eura

  • CF (Kohezijski fond) – 1,55 milijardi eura

  • EMFF (Europski fond za pomorstvo i ribarstvo) – 0,24 milijardi eura

  • ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) – 5,54 milijardi eura

  • EAGF (Europski fond za jamstva u poljoprivredi) – 2,6 milijardi eura

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – 2,1 milijarde eura