Rastimo
zajedno!

Specijalnost nam je priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova te izrada financijskih i strateških dokumenata.

O nama

Društvo Envicon d.o.o. posluje od 2012. godine i okuplja tim stručnjaka ekonomske, pravne i arhitektonske struke s bogatim pragmatičnim iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova te izradi financijskih i strateških dokumenata. Svojim znanjem te odgovornim i predanim angažmanom na svakom projektu, naš tim je mnogobrojnim korisnicima iz javnog i privatnog sektora osigurao bespovratna sredstava. Portfelj naših EU projekata iznosi cca 147 mil. HRK.

Direktorica i osnivačica društva je Jasmina Bandur, mag.oecc koja je svoje znanje i iskustvo stečeno na mjestu direktorice sektora provedbe u Royal d.d. primijenila na današnjoj poziciji vođe tima za pripremu i provedbu EU projekata. Posjeduje Certifikat EU projekt menadžera te certifikat stručnjaka za javnu nabavu. Specijalnost joj je priprema i vođenje infrastrukturnih projekata. Oko sebe okuplja pouzdane suradnike izrazitih stručnih kompetencija.

Za nas ni jedan projekt nije prevelik, ali ni premali.

Što naš tim razlikuje od većine drugih?

Misija našeg tima je da na „win-win“ platformi razvijamo naš odnos s klijentima. To znači da prihvaćamo poslove sukladno, u datom trenutku, raspoloživim kapacitetima. To nam omogućuje krajnje profesionalni i posvećeni pristup svakom klijentu te 100%-tni angažman na svakom projektu. Istovremeno, realizacija svakog projekta na kojem smo sudjelovali, ispunjava nas zadovoljstvom što smo bili dio jedne uspješne priče koja nas je profesionalno, ali i kao društveno odgovorne ljude ojačala.

Usluge

Savjetovanje kod formiranje projektne ideje

U našem dosadašnjem radu susreli smo se nebrojeno puta s klijentima koji su imali vrlo zanimljive ideje, ali se iste nisu uklapale u kriterije natječaja. Naši stručnjaci će Vam pomoći pri formiranju Vaših ideja u skladu s pozivima na dostavu projektnih prijedloga na način da ista zadovolji kriterije natječaja.

Pisanje projekata

Pisanje projekata je prikaz Vaše početne ideje kroz niz elemenata i aktivnosti koje dovode do realizacije određenih ciljeva zadanih Pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Prihvatljiva projektna prijava – projekt rezultat je poznavanja zakonodavnog i strateškog okvira Europske unije, kao i projektne logike i metodologije. Naši stručnjaci Vas mogu usmjeravati stručnim savjetima kod pisanja projekta ili nama možete povjeriti pisanje projekta na temelju Vaših inputa.

Kompletiranje projektne dokumentacije i pomoć pri apliciranju kroz sustav e-fondovi

Projektnu prijavu ne čini samo projekt (razrađena projektna ideja), već i skup popratnih dokumenata (obrasci, izjave, potvrde i sl.). Projektna prijava koja nije kompletna biti će već u startu tj. u fazi administrativne provjere odbačena. Stoga nam možete povjeriti kontrolu dokumentacije prije apliciranja te asistenciju kod same prijave putem sustava e-fondovi.

Provedba projekta

U slučaju pozitivnog ishoda ocjenjivanja Vašeg projektnog prijedloga (projekta), slijedi potpisivanje Ugovora s posredničkim tijelima te započinje provedba. Provedba projekata financiranih iz EU fondova zahtjevan je proces koji podliježe konstantnim praćenjem od strane posredničkog tijela. „Greške u koracima“ skupo se plaćaju obustavom isplate bespovratnih sredstava. U cilju pravovremene provedbe projekta, bez financijskih korekcija, svakako preporučujemo angažman naših stručnjaka koji poznaju pravila i procedure u vođenju EU projekata.

Javna nabava

Postupci javne nabave okosnica su svakog projekta. Cilj je da se projekt završi u skladu s Planom nabave, tj. s njegovim terminskim i financijskim odrednicama. Zbog propusta u postupcima i nepoznavanja Zakona o javnoj nabavi (ZNJ 2016) ili Pravila za neobveznike javne nabave (privatni sektor), dolazi do penalizacija u provedbi projekata od strane posredničkih tijela (kontrolnih tijela) i korisnici bespovratnih sredstava moraju neplanski, u cilju završetka projekta, angažirati vlastita sredstva. Naši stručnjaci s važećim certifikatima iz javne nabave i dugogodišnjim iskustvom u provedbi istih, pružaju savjetodavne usluge pri: izradi dokumentacije za javnu nabavu; objavi iste na Elektronički oglasnik javne nabave RH; izradi Zapisnika o pregledu i ocjenjivanju ponuda; donošenju Odluke o odabiru te kreiranju Ugovora o nabavi usluga, roba ili radova.

Poslovni planovi i studije

U slučajevima infrastrukturnih projekata, projektna prijava u pravilu sadrži poslovni plan, investicijsku studiju ili CBA analizu (analiza troškova i koristi), temeljem kojih se ocjenjuje opravdanost nekog projekta. Član našeg tima s diplomama Durham University, UK (MSc Economics) i California State University Long Beach (BSc Business Administration – Finance), garancija je stručne izrade gore navedenih dokumenata.

Procjene infrastrukturnih ulaganja

Za izradu realnog i kvalitetnog proračuna infrastrukturnog ulaganja, potrebno je angažirati stručnjaka arhitektonske struke. Česti su primjeri velikih odstupanja od planiranih troškova građenja, prikazanih u proračunu projekta i realnih troškova, što dovodi u pitanje realizacije projekta u potpunosti. Član našeg tima je arhitekta s dugogodišnjim iskustvom u pripremi projektno-tehničke dokumentacije i u stručnom nadzoru građenja.

Strategije regionalnog i lokalnog razvoja

Hrvatski sabor je na sjednici 5.02.2021. donio Nacionalnu strategiju RH do 2030. godine (Narodne novine br. 13/2021). S ovim krovnim dokumentom morati će biti usklađene strategije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naš stručni tim pruža usluge izrade istih.

Novosti

Aktualni natječaji

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja, oštećene u potresu

Javnim tijelima (ministarstva i agenicije), visokim učilištima i znanstvenim institutima iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) na rapolaganju 953.868.867,49 HRK za obnovu infrastrukture i opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Kontaktirajte nas

Balde Glavića 6
10000 Zagreb

Upit / poruka

4 + 12 =